Co dalej?

Teraz, kiedy już posiadasz ten bezcenny dar, potrzebujesz go chronić i pielęgnować i wzrastać duchowo podobnie jak dziecko musi wzrastać fizycznie. I dlatego potrzeba:

  1. CODZIENNIE CZYTAĆ PRZYNAJMNIEJ JEDEN ROZDZIAŁ Z BIBLII, zacznij od Ewangelii według Jana. «…Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka [Słowa Bożego], abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu…». (1 Piotra 2:2) Jeśli nie masz w domu Nowego Testamentu lub Biblii, możesz znaleźć ją na stronie internetowej: http://www.biblia.info.pl/biblia.php
  2. CODZIENNIE SPĘDZAĆ CZAS NA MODLITWIE, w rozmowie z żywym Bogiem. «Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.» (Filipian 4:6)
  3. ODWIEDZAĆ NABOŻEŃSTWA regularnie w kościele, w którym będziesz badać Biblię i chwalić Jezusa Chrystusa. «Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Do domu Pana pójdziemy!» (Psalm 121:1) «Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.» (Jana 4:24)
  4. MIEĆ KONTAKT Z CHRZEŚCIJANAMI którzy będą pomagali ci wzrastać w wierze. Na przykład ze mną lub innymi członkami kościoła. «Ci więc, którzy przyjęli słowo jego … trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.» (Dzieje 2:41,42)
  5. SKŁADAĆ ŚWIADECTWO, dzieląc się tym co zrobił Jezus Chrystus dla Ciebie! Jezus powiedział: «Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie.» (Mateusza 10:32,33) «…A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać.» (2 Tymoteusza 2:2)

Nie zapominaj regularnie chodzić do BIBLIJNEGO KOŚCIOŁA, gdzie jest uwielbiany Jezus Chrystus. Wyznawaj swoją wiarę w Chrystusa razem z kościołem. «nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju» (Hebrajczyków 10:25)

Jeśli oceniłeś DOBRĄ WIADOMOŚĆ, którą przeczytałeś przed chwilą, proszę, daj mi znać. Chcę się cieszyć razem z Tobą, dowiedziawszy się, co Bóg uczynił w Twoim życiu i pomóc Ci wzrastać duchowo. Czy mógłbyś zarejestrować się?

Ściągnij te dwa pytania, wydrukuj i podziel się z innymi tą DOBRĄ WIADOMOŚCIĄ.

Zarejestrować się