PYTANIE KTÓRE BÓG ZADAJE CI TERAZ:

CZY CHCIAŁBYŚ PRZYJĄĆ DAR ŻYCIA WIECZNEGO?

To jest bardzo ważna kwestia, musimy sprecyzować co to znaczy. Jak wyrazić swoją wiarę przed Bogiem?

  1. Przede wszystkim to znaczy przenieść swoje poleganie na tym co robiłeś wcześniej na to, co już zrobił Chrystus dla Ciebie na krzyżu. Teraz już rozumiesz, że nie możesz oczekiwać, że samemu dojdziesz do nieba, i dlatego musisz zaufać naszemu Panu, który zmarł za ciebie.jesus knocking
  2. To znaczy że musisz wyznać swoje grzechy i upamiętać się. «Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali…» (Dzieje Apostolskie 17:30). W języku oryginału wyznanie grzechów określone jest słowem „metanoja”: „meta” – może znaczyć po, z, za, przez; „noja” – wiedza. To oznacza uświadomienie sobie naszej grzeszności i potrzeby przebaczenia. Człowiek który ma szczerą wiarę rozumie potrzebę przebaczenia i poprawy swojego zachowania, zwrotu o 180 stopni i zmiany swojego życia. To znaczy mieć zamiar odwrócenia się od wszystkich nieprzyjemnych Bogu rzeczy, które miały miejsce w Twoim życiu. Mimo, że nie zawsze udaje się zmienić życie od razu i we wszystkim, Bóg patrzy na serce i chce widzieć w nim szczerą chęć.
  3. To znaczy przyjąć zmartwychwstałego i żywego Chrystusa do swojego życia jako osobistego Zbawiciela. On mówi: «Oto stoję u drzwi i kołaczę [do drzwi twojego życia]: jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego…» (Objawienie 3:20). Tu jest zamieszczony obrazek ilustrujący ten werset. Zwróć uwagę: te drzwi nie mają klamki, można je otworzyć tylko od wewnątrz, tylko Ty sam możesz wpuścić Go do swojego życia.
  4. To znaczy przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana, Właściciela. On przychodzi jako Nauczyciel i Król. W twoim sercu jest zakątek, w którym znajduje się tron - on ma należeć do Jezusa. On nas stworzył, On nas odkupił i chce zająć właściwe miejsce w twoim życiu – najwyższe, najważniejsze. Wcześniej żyłeś dla siebie, byłeś egoistą, Twoje decyzje i uczynki miały tylko przejściowe znaczenie. Twoje życie nie miało głębszego sensu, a skutkiem tego wszystkiego byłaby śmierć w piekle. Teraz, kiedy przyjmujesz Chrystusa jako Właściciela swojego życia, będziesz naśladować Go zgodnie z Jego wolą, którą objawia nam przez swoje Słowo. «Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.» (Mateusza 16:24). Posłuszeństwo Jego słowom nie jest niewolą, lecz odwrotnie - jest pełnią życia, którą chce nam dać Chrystus: «Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.» (Jana 10:10). On daje życie pełne miłości, Jego łaski, Bożego prowadzenia, które kończy się życiem wiecznym w raju.

JEŚLI TO JEST DECYZJA, KTÓRĄ SZCZERZE CHCESZ PODJĄĆ

MOŻESZ WYKONAĆ KROK DO BOGA

W modlitwie, dokładnie w tym miejscu gdzie się znajdujesz, możesz przyjąć Boży dar życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa już w tej chwili. «Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu… Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie» (Rzymian 10:10,13) Jeśli naprawdę chcesz otrzymać życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, zwróć się do Niego prosząc Go o ten dar już teraz.

MODLITWA KTÓRĄ MOŻESZ ZWRÓCIĆ SIĘ DO BOGA:

«Panie Jezu, wiem że jestem grzesznikiem i nie zasługuję na życie wieczne. Lecz wierzę, że umarłeś aby zapłacić za moje grzechy i zmartwychwstałeś żeby przygotować dla mnie miejsce w niebie i być ze mną w ciągu całego mojego życia. Panie Jezu, wejdź do mojego życia, panuj nad nim i przebacz mi moje grzechy. Wyznaję moje grzechy i powierzam Ci moje życie. Chcę przyjąć dar życia wiecznego. Zrób mnie takim, jakim chcesz mnie widzieć. Panie proszę Cię, wybaw mnie, wejdź Duchem Świętym w moje serce i prowadź mnie drogą, którą przygotowałeś dla mnie w imię Jezusa Chrystusa! Amen!»

Jeśli ta modlitwa jest szczerą chęcią twojego serca, zobacz co Jezus obiecuje tym którzy w Niego wierzą: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny.» (Jana 6:47) Gdybym się teraz zapytał, czy jesteś pewny że po śmierci będziesz z Bogiem w niebie, co byś odpowiedział?

A gdyby Bóg zapytał się: „Dlaczego uważasz, że przyjmę cię do Mojego Królestwa Niebieskiego?”, co byś Mu odpowiedział?