Kim jest Jezus Chrystus?

On jest doskonałym człowiekiem. Ale jest też Bogiem. Biblia klarownie mówi nam że On jest wiecznym Bogiem i Człowiekiem w jednym.

«Na początku było Słowo [Jezus]… a Bogiem było Słowo [Jezus]
A Słowo
[Jezus] ciałem się stało i zamieszkało wśród nas … pełne łaski i prawdy» (Jana 1:1, 14).

Zobacz sam w Biblii – wyraz „Słowo” jest napisany z wielkiej litery, co wskazuje na to, że chodzi o Jezusa.

Słowo – Logos (od greckiego λόγος) - jest to termin na określenie ogólnego prawa, które jest podstawą świata. Według stoików Logos był „mózgiem” świata, któremu poddany jest człowiek i cała przyroda; czasami Logos był traktowany jako wieczny i żywy Bóg.

Sam Bóg pod postacią Jezusa Chrystusa przyszedł na ziemie, prowadził bezgrzeszne życie i podczas pobytu na ziemi…

CZEGO DOKONAŁ?

On umarł na krzyżu i zmartwychwstał, żeby zapłacić za nasze grzechy, wykupić nam przebaczenie grzechów i miejsce w niebiosach.

«Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich» (Izajasza 53:6).

Bóg nienawidzi grzechu, ale On kocha nas i dlatego złożył wszystkie nasze grzechy na Swojego bezgrzesznego, świętego Syna. Chrystus poniósł na Swoim ciele nasze grzechy na krzyż.

Teraz Jezus proponuje Tobie życie wieczne w niebie jako bezpłatny prezent.

TEN DAR MOŻESZ PRZYJĄĆ PRZEZ

WIARĘ

Przeczytać więcej o Jezusie