CZŁOWIEK JEST GRZESZNIKIEM

«… gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej…» (Rzymian 3:23)

Grzech jest przekroczeniem Bożego Prawa. Grzechem jest między innymi kłamstwo, żądza, nieuczciwość, niewierność, złość, złe myśli, złe zamiary, etc. Grzech tkwi w naturze człowieka. (słowo "Grzech", przetłumaczony "nie trafienie do celu")!

Z TEGO POWODU CZŁOWIEK NIE MOŻE ZBAWIĆ SIEBIE SAM

Jeśli chcesz zasłużyć na zbawienie dobrymi uczynkami, to czy wiesz jak doskonały powinieneś być?

Biblia mówi, że powinniśmy być doskonali.

«Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest» (Mateusza 5:48).

Nikt nie może zbawić siebie sam próbując z własnych sił dostosować się do tak wysokich wymagań; Bóg powiedział:

«Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.» (Jakuba 2:10).

Czy teraz już rozumiesz dlaczego nikt nie może zapracować na miejsce w Królestwie za pomocą dobrych uczynków?

TAK NIE DO KOŃCA