BÓG JEST MIŁOSIERNY

i dlatego

NIE CHCE NAS UKARAĆ

Dlatego że

«„..Bóg jest miłością.» (1 Jana 4:8).

I On powiedział:

«… Miłością wieczną umiłowałem cię…» (Jeremiasza 31:3).

On chce by wszyscy ludzie zostali zbawieni i przebywali razem z Nim w raju! «… ktуry pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.» (I List Pawіa do Tymoteusza 2:4)

ALE TA SAMA BIBLIA, KTÓRA MÓWI, ŻE BÓG KOCHA NAS, MÓWI RÓWNIEŻ, ŻE

BÓG JEST SPRAWIEDLIWY i dlatego

MUSI UKARAĆ GRZECH

On mówi:

«... Każdy, kto grzeszy, umrze.» (Ezechiela 18:4).

Nasz problem polega na tym, że my wszyscy zgrzeszyliśmy.

Wyobraźmy sobie, że ukradłem pięć tysięcy dolarów z banku. Kamery nagrały wszystkie moje działania, ponadto kilku świadków potwierdziło, że to właśnie ja popełniłem wyżej wspomniane przestępstwo. Kiedy postawiono mnie przed sądem, sędzia pyta: „Czy uznajesz swoją winę?”. Jako że moja wina została potwierdzona, a zeznania świadków nie wywołują żadnych wątpliwości, odpowiadam: „Tak, Wysoki Sądzie, jestem winny”. Sędzia ogłasza wyrok - pięć lat więzienia za grabież banku z bronią. Przypuśćmy, że odpowiadam mu: „Wysoki Sądzie, bardzo mi przykro, że obrabowałem bank. Ale przecież zwróciłem pieniądze, podczas nalotu nikt nie został zabity. Przysięgam, że nigdy więcej nie napadnę na bank, proszę dać mi wolność”. Czy sędzia uczyniłby słusznie jeżeli wypuściłby mnie? Oczywiście że nie, ponieważ sędzia musi działać zgodnie z prawem.

Gdyby sędziowie wypuszczali złoczyńców tylko dlatego, że ci żałują za swoje uczynki i obiecują nigdy więcej nie robić nic podobnego, to na całym świecie nie zostałby ani jeden bank, który nie byłby obrabowany. Bóg jest bardziej sprawiedliwy niż wszyscy sędziowie na ziemi, On nie może przebaczać nam naszych grzechów tak po prostu.

BÓG jest sprawiedliwy i musi karać grzech. «Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć…» (Rzymian 6:23) Potrzebujemy przebaczenia żeby mieć dobre relacje z Bogiem.

BÓG ROZWIĄZAŁ TEN PROBLEM DLA NAS PRZEZ

JEZUSA CHRYSTUSA