FAQ (odpowiedzi na często zadawane pytania)

  1. Po co mi życie wieczne? Chcę żyć już teraz
  2. Nie wierzę, że Biblia mówi prawdę. To jest księga napisana przez zwykłych ludzi.
  3. Po pierwsze, Bóg wyśle mnie do czyśćca.
  4. Bóg przyjmuje tego, który się nawraca i odpokutować za grzechy.
  5. Piekło nie istnieje.
  6. Jestem już w piekle.
  7. Biblia zmieniona!
  8. Nie rozumie Ewangelię
  9. Czy jest możliwe, aby zmienić wiarę?

Pytanie nr 1. Po co mi życie wieczne? Chcę żyć już teraz!

OdpowiedźCieszę się wiedząc, że będę w Królestwie niebiańskim, jeśli dziś moje życie się skończy.
A jeśli nawet nie, to teraz mam:

PRZYJAŹŃ – nowe życie w Chrystusie daje uczucie braterstwa i jedności. Bóg daruje nam w sobie przyjaciół i braci, a to jest bardzo cenne!

MIŁOŚĆ - On wypełnia nas swoją miłością. Za fasadą szczęśliwej rodziny często chowają się walka i zazdrość. Wiele małżeństw przypomina, w lepszym przypadku, dwie wrogie armie w stanie czasowego zawieszenia broni. Ludzie tęsknią za miłością i często umierają nigdy nawet jej nie poznawszy. Z tego powodu obietnica Bożej miłości, która wejdzie w ich domy i serca, może ożywić dawne nadzieje, które obumarły już wiele lat temu.

PRZEBACZENIE - Bóg przebacza nam i uwalnia nas od uczucia winy. Wina – to jest jeden z najpoważniejszych problemów, z którym ludziom trudno poradzić sobie samym. Uczucie winy deformuje ludzką osobowość, wywołuje niepokój i depresje, rodzi opustoszenie w ludzkim sercu. W książce „Wędrówka Pielgrzyma” Johna Bunyana znajdujemy ładny obraz, alegorię do naszego życia – chrześcijanin staje na kolana przed Krzyżem i ciężar grzechu spada z jego barków, wlatuje do pustego grobu i znika w nim na wieki. Na Golgocie uwalniamy się od uczucia winy, które nas przygniata.

PRZYJACIEL W TRUDNOŚCIACH Chrystus jest naszym Przyjacielem, na Którym możemy polegać w trudnych czasach. On daje siłę chorym, zmęczonym i tym którzy są w utrapieniu. Więc, gdyby ktoś Tobie powiedział, że Chrystus jest kulami potrzebnymi tylko chorym, możesz śmiało stwierdzić: „Cudownie, ja też jestem chory i potrzebuje kule. Potrzebuje tych kuli, które nigdy się nie złamią i się nie zgniotą.”

ADOPCJA – On przyjmuje nas do swojej rodziny. Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Człowiekowi który dopiero przyjął Chrystusa można powiedzieć: „Witaj w Bożej rodzinie!” Zdradzę ci małą tajemnice – jesteśmy twoimi krewnymi, braćmi i siostrami, dziećmi w największej rodzinie na świecie – Bożej rodzinie.

NOWE HORYZONTY – On daje nam nowe perspektywy w życiu. Wielu ludzi przeraża pytanie „Jaki jest cel mojego życia?”, ponieważ nie znają odpowiedzi na to pytanie. Po nawróceniu wszystko się zmienia. Pojawia się zrozumienie i sens, odkrywają się nowe horyzonty, nieznane niechrześcijanom. Tajemnice Wszechświata, problemy które wcześniej wydawały się być nierozwiązywalnymi znajdują swoje rozwiązania i powoli się rozjaśnia tajemnica życia.

UWOLNIENIE OD STRACHU – On uwalnia nas od złych rzeczy w tym życiu i od strachu przed śmiercią. Wielu ludzi często się boi. Może nawet mówią, że nie przeraża ich piekło, ale jednocześnie boją się wyjść wieczorem z domu.

 

Pytanie nr 2. Nie wierzę, że Biblia mówi prawdę. To jest księga napisana przez zwykłych ludzi.

Odpowiedź: W dzisiejszych czasach żaden ateista albo sceptyk nie odważy się stwierdzić, że Biblia została napisana po urodzeniu Jezusa Chrystusa. Jeśli Biblia jest zwykłą księgą, skąd jej autorzy (którzy żyli w różnych czasach iw różnych miejscach) dowiedzieli się o rzeczach które w niej znajdujemy? 333 proroctwa zapisane w Starym Testamencie wypełniły się w Nowym. Tu możesz zobaczyć niektóre z nich:

Proroctwo starotestamentoweSpełnienie w Nowym Testamencie

POTOMSTWO KOBIETY

«I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.» Rodzaju 3:15 - 4004 r. przed Chrystusem

 

«Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego Syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem,» List do Galatów 4:4

«Kto czyni grzech, z dyjabła jest; gdyż od początku dyjabeł grzeszy. Na to się objawił Syn Boży, aby zepsował uczynki dyjabelskie.» 1 Jana 3:8

PRZEZ ABRAHAMA

«…i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.» Rodzaju 22:18 - 1872 r. przed Chrystusem

 

«A tegoć nie mówił sam od siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku onego, prorokował, iż Jezus miał umrzeć za on naród; A nie tylko za on naród, ale żeby też syny Boże rozproszone w jedno zgromadził. » Jana 11:51,52

ON CIERPIAŁ ZA INNYCH

«Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni … On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.» Izajasza 53:4,5,12 - 712 r. przed Chrystusem

 

«Jako i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu.» Mateusza 20:28

JAN CHRZCICIEL PRZYCHODZI PRZED URODZENIEM MESJASZA

«Oto Ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną.» Malachiasza 3:1 - 397 r. przed Chrystusem

 

«Bo on pójdzie wprzód przed obliczem jego w duchu i w mocy Elijaszowej, aby obrócił serca ojców ku dzieciom, a odporne ku roztropności sprawiedliwych, aby sporządził Panu lud gotowy.» Łukasza 1:17

JEGO SŁUŻBA W GALILEI ROZPOCZYNA

« gdy obciążył ku drodze morskiej przy Jordanie Galileę ludną. Bo lud on, który chodzi w ciemności, ujrzy światłość wielką, a tym, którzy mieszkają w ziemi cienia śmierci, światłość świecić będzie.» Izajasza 9:1,2 - 740 r. przed Chrystusem

 

«(12) A gdy usłyszał Jezus, iż Jan był podany do więzienia, wrócił się do Galilei; (16) Lud, który siedział w ciemności, widział światłość wielką, a siedzącym w krainie i w cieniu śmierci weszła im światłość. (23) I obchodził Jezus wszystkę Galileją, ucząc w bóżnicach ich,» Mateusza 4:12,16,23

W Biblii jest ponad 2000 konkretnych proroctw które już się wypełniły. Ten fakt jest zdumiewający, jeśli wziąć pod uwagę to, że w pismach innych religii proroctw nie znajdziemy.

 

P 3. Po pierwsze, Bóg wyśle mnie do czyśćca.

O Czyściec - fikcją od ludzi... bo Biblia nawet wskazówkę o tym nie ma. Bezpośredni mowy Jezusa Chrystusa, kiedy On powiedział złodzieja, który wisiał z Nim ukrzyżowany na krzyżu «Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.» Lu. 23:43 Że nie jest powiedziane, że czekać, będziesz gdzieś pomiędzy, a Ja sprawdzę twoje dobre uczynki po tym jak ty uwierzyw we Mnie, po tym Ja zdecydować gdzie сi będziesz. Bóg mówi, że: «Dziś ze Mną będziesz w raju» - żadnych działań, nie ma religii - tylko wiara!

 

P 4. Bóg przyjmuje tego, który się nawraca i odpokutować za grzechy.

O Podobnie jak sędzia nie może zwolnić sprawcy, który się nawraca sprzeczne z prawem (Kodeks karny), tak również, i Bóg nie może po prostu odpuść grzesznika, który się nawraca, ponieważ prawa Bożego, za każdy grzech powinien postępować śmierć! I tak, pokutować czy odpokutować za grzechy "tylko dlatego" - bez sensu, nawet jeśli dana osoba jest świadoma swoich grzechów ... Sprawiedliwy Bóg musi ukarać grzech, w przeciwnym razie będzie to niesprawiedliwe, zgodzić się! ... a ponieważ Jezus przyszedł, aby wziąć na siebie nasze grzechy.

 

P 5. Piekło nie istnieje.

O Czy czytaly Łukasza rozdział 16 z wers 19, To nie jest przypowieść, a wyraźnie powiedziane o piekle i raju (jak łono Abrahama). Tam podstawowa idea, że nie ma przejścia pomiędzy niebem i piekłem, a nie przyjęcie zmartwychwstałego. I bezpośredni wystąpienie Jezusie Matf.10:28 co hieny że istnieje... Czytaj więcej

 

P 6. Jestem już w piekle.

O Biblia pokazuje nam część obrazu piekła, a to nie jest porównywalna do życia ziemskiego. Można powiedzieć, że ziemskie problemy w porównaniu do prawdziwego piekła - raj! Wiele osób uważa, że po ziemskim życiu będziemy w formie niematerialnej i nie boją się słowa takie jak "Jezioro Ohene", ale Biblia mówi, że wszyscy ludzie będą mieli niezniszczalne ciało. To jest czuły, podobnie jak ziemna, ale umiera ciało nie może ... Ponadto, dusza też będzie cierpieć z rozpaczy ...Czytaj więcej

 

P 7. Biblia zmieniona!

O Prawdopodobnie nie wiedzą o Rękopisy z Qumran Morza Martwego ... Wpisz w wyszukiwarce, a dowiesz się, zbiór dokumentów spisanych po hebrajsku, aramejsku i grecku, znalezionych w latach 1947–1956 w 11 grotach niedaleko ruin Qumran na Zachodnim Brzegu. W szerszym znaczeniu termin „Zwoje znad Morza Martwego”, Datuje się je na okres od III wieku p.n.e. po I wiek n.e. i porównywanie nowoczesne Biblii byli zaskoczeni, że wszystko jest takie samo! Tak to, opcja ta jest fałszywa!

 

P 8. Nie rozumie Ewangelię

O W rzeczywistości nie ma tam niczego niejasne... Po prostu spróbuj odpowiedzieć sobie, nie kryvlyachy serca, jak Bóg będzie sądził ludzi? Jakich zasad rozwijają? I będziesz miał do wyboru dwie opcje: albo wybaczyć wszystkich grzeszników, lub karać wszystkich grzeszników... on i drugi opcja - nie jest odpowiedni, ponieważ z jednej strony powinien być kochający Bog, drugi - tylko prawdziwy 100% ... i ludzie tutaj są wstrzymane z powodu nieporozumienia... I okazuje się, Bóg wymyślił zupełnie inny miernik wyroku: On wziął na siebie naszą karę i daje nam zbawienie darem, a nie uczynki, a wiara pokuty w Jego krwi ... Bóg uczynił to, aby przenieść nasze serca wdzięczności dla Niego za to. Wszyscy, którzy poszukują światła, dobroć, miłość i prawdy nie pozostanie obojętny na wieść o tym, i wzajemnie się otworzyć swoje serca do Boga! Krótka Ewangelia

Jeśli nie rozumiesz i tego, a potem mówi Biblia: «A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewnagelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.» (2 do Koryntian 4:3,4)

 

P 9. Czy jest możliwe, aby zmienić wiarę?

O Zwróćmy się do Biblii «Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.» (List do Efezjan 4:5)

Jeśli masz na myśli islam, buddyzm i różne inne nauki, które nie są pozkazuyut co zrobił Jezus Chrystus, to oczywiście mamy potwierdzenie - «Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!» (Wyjścia 20:3), tak, że wiaru nie może się zmienić.

Teraz przeanalizujmy słowo "wiara", ja wierzę w każde słowo Biblii. « Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.» (List do Hebrajczyków 11:1) Wiara - to pewność i całkowite zaufanie Bogu! Ponieważ wierzą w Boga, prawie wszystkie, ale zaufanie do Boga i Jego Słowo nie jest prawdą.

Teraz jest jeszcze "jeden chrzest" przed ochrzczoniem musi słuchać słowa i uwierzyli. Tak więc problem i dostać się do drugiego, jak to jest, że ludzie zmieniają swoją wiarę? Ponieważ nie słyszeli o Bogu i Jego Słowie, ich po prostu ochrzczony (namoczone w wodzie - obrzędu). Jako dziecko może rozpoznawać Tryyedynstvo Boga i uwierzyć? «Na początku było Słowo,... i Bogiem było Słowo... A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. » (Jana 1:1,14) Więc najpierw trzeba zrobić działanie dziecka (ochrzcił go), albo zostać wysłuchane słowo? Jednak wszyscy mówią "słowo", i muszą być "wiary", aby się wypełniło słowo Boże. I prawie wszystko i ja byłem (prawdopodobnie jest) robi odwrotnie, najpierw wykonują pracę, a następnie spojrzeć na słowo wiary, aby uzasadnić w tej pracy.